Den Fynske Forårsudstilling fyldte 85 år i 2014

I den anledning udstillede vi på Johannes Lasrsen Museet i Kerteminde.