Den Fynske Forårsudstilling fylder i 2019 90 år.

Vi har vores årlige faste udstilling på:

SAK i Svendborg 23. Marts – 28 april 2019

Men udover den sammensætter vi en jubilæumsudstilling: 17 medlemmer der udstillede og døde før 2000. Sammen med vores nuværende gruppe som også er på 17 medlemmer.

Udstillingen "Fynsk Forår" vil blive vist på:

Sophienholm i Kgs. Lyngby 4. maj – 30. juni 2019

Johannes Larsen Museet 7. juli – 6. okt. 2019

KunstCenteret Silkeborg Bad 12. okt. 2019 – 5. jan. 2020

Der bliver fremstillet en publikation hvor vi vil fortælle om sammen-slutningens historie frem til i dag.
Den Fynske Forårsudstilling er den ældste kunstsammenslutning i provinsen.

Den Fynske Forårsudstillig er en af de kunstnerstyrede sammenslutninger, der med sine mange år på bagen er lidt af en anakronisme i dagens Danmark, hvor hovedparten af udstillinger og udstillingssteder drives af gallerier og kuratorer med diverse dagsordener og tematikker. Det er en særegen Dansk tradition, der er opstået nogenlunde samtidig med andelstanken, der I de fleste andre sammenhænge er en saga blot. Kunstnersammenslutningerne drives til stadighed af kunstnerne selv – de vælger selv, hvem de vil udstille og arbejde sammen med. I fællesskab besluttes hvordan udstillingen – sammenslutningen skal virke og fungere.
Den Fynske Forårsudstilling havde sin start I 1929 de første år på udstillingslokaler på klosterbakken og siden i den lang årrække på kunstbygningen filosofgangen i Odense, og de senere år på SAK i Svendborg.
De første mange år bestod gruppen udelukkende af fynske malere . Men lige fra starten formåede Den Fynske Forårsudstilling at tiltrække anerkendte kunstnere fra hele landet og udlandet. Bl.a. Emil Nolde – Käthe Kollwitz - Picasso - . Der blev afholdt mindeudstillinger af bl.a. Harald Giersing – Jens Søndergaard. Forårsudstillingen var på den vis et stort aktiv for de kunstinteresserede fynboer. Vi ønsker på denne jubilæumsudstilling at vise hvad det var for kunstnere der startede og videreførte den danske kunstnersammenslutnings model på Fyn. Mange er kendte i andre sammenhænge. Andre mere ukendte. Vi mener altid at det kan have interesse at se hvorfra vi kommer, hvad vi er rundet af , især i en sådan sammenhæng hvor Den Fynske Forårsudstilling stadig er en levende organisme.

Her et mindre udsnit fra udstillingen på SAK:


Johanne Rude Lindegaard 


Lars Waldemar  


Lea-Mi Egholm 


Helle Baslund 


Poul Lee fortæller om G. R. Sundien 


Jens Bohr 


Lars Abrahamsen 

foto: Aya Koellgaard Carlsen
Sanne Ransby: foto: Aya Koellgaard Carlsen

foto: Aya Koellgaard Carlsen
Annette Holdensen: foto: Aya Koellgaard Carlsen


Johanne Rude Lindgaard & Thorkild 


Thorkild Hoffmann Larsen 


Anne Skamstrup Heiberg 


Lars Abrahamsen 


Helle Baslund 


Bertil Osorio Heltoft 


Birgitte Thorlacius 


Annette Holdensen 


Lars Waldemar 


P O Hansen 


Michael Isling 


Lea-Mi Engholm 


Poul Lee 


Gert Runer Sundien 


Keld Moseholm 


Sanne Ransby 


 


Hanne Skyum 


Külli Suitso 


Sys Svinding & Søren Hillerup 


Jens Bohr