Kunstnersammenslutningen DEN FYNSKE FORÅRSUDSTILLING optager passive medlemmer.

Årligt kontingent 150 kr. ; parmedlemsskab med samme adresse 250 kr. For dem får du:

Invitation til vores udstillinger
Tilsendt digtsamling / katalog
Deltagelse i lodtrækning om originale kunstværker
Deltagelsae i guidede rundvisninger i udstillingen
Invitationer til andre arrangementer
Glæde ved at støtte provinsens ældste kunstnersammenslutning (i 2019 90år)

Indmeldelse på udstillingen eller til foreningens forretningsfører:

Mette Abrahamsen, Vinkelvej 14, Korinth, 5600 Faaborg. telefon. 2311 3719
e-mail: denfynskeforaarsudstilling@gmail.com

Konto 6864-0001079089 med anførelse af navn, adr. og mail adresse