Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrev fra Den Fynske Forårsudstilling kan du melde dig her:

Helle Baslund. Gabet 14. 5370 Mesinge. Mobil 6199 2185

e-mail: hellebaslund@gmail.com