Den Fynske Forårudstilling på Nymindegab Museum 5. April - 20 oktober 2024

Den Fynske Forårsudstilling er draget mod vest - efter en week-end i efteråret udstiller vi nu her i Nymindegab inspireret af omgivelserne - museet -hinanden - vores verdener.

Åbning 5. April kl. 15

Velkomst v. Sandie Eis Ravn,næstformand i Vardemuseernes bestyrelse

Åbningstale: Jeppe Priess Gersbøll,leder af Johannes Larsen Museet.


Den Fynske Forårsudstilling på SAK i Svendborg

Fernisering lørdag d. 20. April kl. 14 - 16

Åbningstale: Helga-Marie Nordby

Udstillingen er åben onsdag - søndag 11-16

21. April - 9.juni

Nanna Katharina Jensen - Freja Niemann Lundrup - Poul Lee - Johanne Rude Lindegaard
Lea Mi Engholm - Sanne Ransby - Lars Waldemar - Lars Abrahamsen - Helle Baslund - Jens Bohr · Søren Hillerup Vaag - Michael Isling Anne Skamstrup Heiberg - Külli Suitso - Sys Svinding

Gæster:
Cecilia de Jong · Crispin Gurholt · Begitte Lynge Andersen

Vi har mistet vores ældste medlemmer Annette Holdensen og Keld Moseholm
Der vil være en mindre mindeudstilling på årets udstilling og her følger mindeord:

Annette Holdensen døde d.8.marts 2023.
Som medlem af Den Fynske Forårsudstilling siden 1996 vil Annette blive savnet, på vores
udstillinger, ved vores sammenkomster og i det hele taget som en samlende energi.
Annette blev i 1982 lærer på Det Jydske Kunstakademis Vævelinie, hvor Sanne Ransby,
Jens Bohr, Hanne Skyum og undertegnede var elever . Annette gjorde vævesalen levende
og sprudlende og støttede os hver især i, hvad vi end gav os i lag med. Hun lærte os at
finde inspiration, især i hvad vi just selv havde frembragt !
Annette var ikke bare lærer og inspirator hvad vores arbejder angik, men hvad hele
tilværelsen angik. Samtaler, mad, vin, fester - Annette sprudlede selv og smittede folk
omkring sig - gav os ganske enkelt glæde i livet.

I arbejdsammenhæng elskede Annette at have mennesker omkring sig, enten en flok af
“hjælpere” som fik lov at udtrykke sig frit indenfor hendes projekt , eller sammen med
kolleger i arbejdsfællesskaber.
Annette var lærer, ven, mor og bedstemor for en hel flok af venner, kolleger, elever og
vores børn . For vi blev ved at have Annette i vores liv og har det stadigvæk .
Jeg kan høre hendes stemme, opmuntrende kommentarer, irritation over smålighed,
urimeligheder eller manglende omhu, jeg kan høre hendes latter og se hendes guldtand
glimte .

Vi laver en lille mindeophængning med nogen af Annettes værker .
Vi kan selvfølgelig ikke på nogen måde yde hende retfærdighed i forhold til hendes
enorme og kraftfulde præstation i form af mangfoldige udtryksmåder og uendelig mange
værker. Vævning, maleri, grafik, flet, tegning og ikke mindst broderi, som var det Annette
blev ved med til det sidste. Indenfor alle medier arbejdede Annette altid overraskende og
utraditionelt.
Ære være Annettes minde . Helle baslund

Keld Moseholm døde den 31. maj 2023.
Keld var et elsket medlem af Den Fynske Forårsudstilling i hele 51 år. Han hvilede i sig
selv og sit virke og gjorde ikke noget stort væsen af sig. Han var vellidt blandt kollegaer,
kunstelskere og mennesker omkring sig.
Keld boede sammen med sin kone Bente i Bjerne ved Faaborg. Her var både deres fælles
hjem foruden værksted, udstillingscenter og skulpturpark. Han levede sit liv på Fyn og
udførte her mange opgaver. Han var ydermere med til at starte kunstnerværkstederne på
Hollufgaard ved Odense.

Med de små tykke mennesker skabte Keld et unikt univers, der på én gang fascinerer ved
sin mangfoldighed og fantasirigdom og samtidig fungerer som et spejl for den verden vi
lever i. Derudover skabte han smukke, klassiske og naturalistiske portrætbuster, torsoer
og skulpturer, som i dag nok er den mindst kendte side af hans produktion, men som
vidner om hans dygtighed og store talent. Med sin kunstakademiske
billedhuggerbaggrund, mestrede han både det figurative samt det finurlige, som vi kender
så godt. Det var tydeligt, at figurerne opstod ud af en grundig skoling og han sprang ikke
over, hvor gærdet var lavest.
Keld Moseholm var kendt og anerkendt vidt for sit arbejde. Blandt andet står han bag
byportene i Vordingborg, "Legende børn" og "Lisa" i Billund, skulpturen ved 3F’s
hovedkontor i København og en række skulpturer på hjemegnen, blandt andet i Nr.
Lyndelse, Ringe, Svendborg, Odense og Faaborg. 
Rigtig mange udsmykninger findes rundt omkring i landet - og dertil udenlands blandt
andet i Australien, Holland og Schweiz.

Keld Moseholm var en usædvanlig produktiv billedhugger. Han deltog i et omfattende antal
solo- og gruppeudstillinger, og få har, som han, leveret så mange værker og udsmykninger
til det offentlige rum. Han blev uddannet ved Det fynske kunstakademi 1958-1962 - og Det
Kongelige Danske Kunstakademis Billedhuggerskole i København i 1965-70. Han
debuterede i 1961.

Han fortsatte med at udforske skulpturens muligheder med en ufortrøden arbejdsdisciplin
og var i gang og i sin sædvanlige arbejdsform til det sidste.
Æret være hans minde. Sys Svinding